Колко важен е сексът за жените с напредване на възрастта?

сексът за жените

Въпреки общоприетото схващане, че жените с напредване на възрастта губят интерес към секса, ново проучване показва, че значителен процент от жените продължават да оценяват секса като важен през средната възраст. Проучването също така идентифицира онези фактори, влияещи върху това кои жени продължават да ценят най-много секса. Резултатите от проучването ще бъдат представени по време на […]